Nederland is een waterrijk land. Om ze goed mogelijk met dit water te leven is het van groot belang om hiermee op een veilige manier om te leren gaan. De Delftse Reddingsbrigade, kortweg DRB, heeft als doel om iedereen van jong tot oud veilig met water om te leren gaan. Dit doen wij onder andere door het opleiden in zwemmen en het opleiden in zwemmend redden.

De Delftse Reddingsbrigade is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) en erkend door het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ (NPZ|NRZ) als officieel opleidingsinstituut voor het Zwem-ABC.